Brottsofferjouren i Helsingborg

Brottslighet berör oss alla

Den som drabbas av brott, exempelvis rån, misshandelboj, våldtäkt eller hot kan behöva hjälp och tid för att kunna bearbeta det som hänt. Då kan det vara viktigt med en erfaren samtalspartner som kan ge råd och stöd. Ofta upplever den som drabbats att han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv.

Brottsofferjourens uppgift är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer och att ge hjälp och trygghet för vittnen som kallats till rättegång. Brottsofferjouren deltar också i det brottsförebyggande arbetet.

Jouren har utbildade stödpersoner och vittnesstöd, som kostnadsfritt hjälper de som utsatts för brott. Brottsofferjourens arbete sker i nära samarbete med polisen och tingsrätten i Helsingborg.

Brottsofferjouren i Helsingborg är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Brottsofferjouren är verksam i kommunerna Helsingborg, Höganäs och Bjuv i Skåne län. MilDef Charity Foundation har skänkt Brottsofferjouren i Helsingborg 10.000 SEK.