Drivkraft Helsingborg

MilDef Charity Fondation donerar 25000 SEK till Drivkraft Helsingborg för läsåret 2018/2019. Pengarna kommer att gå till Drivkrafts mentorsprogram samt till läxhjälpen.

Mer information om Drivkraft Helsingborg finns på deras hemsida: http://www.drivkrafthelsingborg.se/