Drivkraft Helsingborg

drivkraft_hbg_transp

Drivkraft Helsingborg är en ideell förening som startade upp sin verksamhet under hösten 2016, i samarbete med Eskilsminne IF, näringslivet och Helsingborg Stad. http://www.drivkraftmalmo.se/helsingborg/ (Drivkraft Malmö har funnits sedan 2011. http://www.drivkraftmalmo.se/malmo/)

Drivkraft Helsingborg har som uppdrag att ge ungdomar drivkraften att klara skolan, utvecklas socialt och få nya vänner samt ha en givande fritid. Detta gör de genom att stärka självkänslan, framtidstron och motivationen. Verksamheten bedrivs i tre delar som alla samverkar med eleven i centrum; mentorskap för eleven, mentorskap för föräldern och läxhjälp för alla elever som vill på skolan.

De vänder sig till barn och ungdomar i Helsingborg i åldrarna 12-16 år och erbjuder dem mentorer. Barn som söker sig till dem upplever ofta att de saknar goda förebilder och känner sig utanför. De får via Drivkraft en vän för livet som hjälper till med läxor, följer med på olika aktiviteter, är en god samtalspart och helt enkelt en ny vän. Många av barnen har behov av läxhjälp för att kunna ta sig genom skolan med godkända betyg och få goda möjligheter för framtiden.

Drivkraft Helsingborg startade på 3 skolor i Helsingborg och bedriver förutom mentorsverksamhet även läxhjälp. Genom samarbetet med Eskilsminne IF får barnen även prova på olika sporter vilket ger barnen en rikare fritid och samtidigt främjar det hälsan. Elevens föräldrar erbjuds också en mentor om så önskas. Många vill ha någon att tala svenska med då detta inte sker i tillräcklig utsträckning i hemmet.

När MilDef Charity Foundation kom i kontakt med Drivkraft Helsingborg var behovet hos dem att hitta fler frivilliga som kunde vara mentorer eller läxhjälpare då intresset var stort hos eleverna. Därför ville Drivkraft ha hjälp med att nå ut till allmänheten genom t ex en kampanj eller aktivitet.

Många av eleverna har inte möjlighet att prova på aktiviteter som för många andra barn är självklara. Då Drivkraft var helt nystartade hade de i september 2016 inte möjlighet att erbjuda eleverna att gratis få prova på ridning, bowling eller likande tillsammans med sin mentor. För att ge dem möjlighet att prova på aktiviteter och samtidigt knyta ett band mellan elev och mentor vore ett bidrag här välkommet menade Drivkraft under stiftelsens möte med dem.

MilDef Charity Foundation beslutade sig därför för att skänka 10.000 SEK. Detta skulle bidra till att Drivkraft Helsingborg kunde nå ut till fler frivilliga samt ge de aktuella barnen i Helsingborg möjlighet att göra aktiviteter med sina mentorer.

img_72181421005 elineberg