Ekonomi

Vi i MilDef Charity Foundation gör allt för att hålla våra omkostnader så låga som möjligt. Det är just därför vi inte nyttjar insamlade medel till någonting annat än det mest kritiska som behövs för att stiftelsen skall fungera. Vårt mål är att årligen donera minst 50% av årets tilldelade kapital.

En grundsten för stiftelsen är att alla donationer skall vara spårbara, vilket gör att bidragsgivare kan se ett direkt resultat av vad donationen har medverkat till.