Idrott För Alla

Idrott för Alla (IFA) bedrivs som en självständig sektion och tillhör Ramlösa Södra IF, dvs ligger inte under kommunens LSS-verksamhet (LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). IFA har ungefär 180 medlemmar idag. De bedriver fotboll, bowling, lägerverksamhet och en fritidsgård (öppen tisdagskvällar). Idrott för Alla har två olika fotbollslag och tre bowlinglag, vilka delas in efter hur pass funktionsnedsatt man är så att det blir på rätt nivå för alla. Klubben drivs av sponsorpengar samt av medlemsavgift på 700 kr/år och medlem.

Fotbollslagen medverkar tillsammans på 5 sammandrag per år och spelar även SM när det passar in rent geografiskt och ekonomiskt. Två gånger i månaden hålls helgläger där medlemmarna får anmäla sig och betala 300 kr per person. Där hittar man på ett gäng olika aktiviteter och äter gott på Södragården, de lokaler som de har på Hedens idrottsplats. Pengarna räcker knappt till matkostnaden så aktiviteterna betalar klubben själv.

IMG_0135_

MilDef Charity Foundation var där på besök första gången i juni 2015. Besöket inleddes med en rundtur på Södragården där 5 st ungdomar jobbar om dagarna under ledning av en person som är kommunanställd, Stefan Carlsson. Han har hand om verksamheten på veckorna. Det är den enda kopplingen till kommunen som finns. Mia Pihl arbetar ideellt och är på Södragården, precis som Stefan Carlsson, all ledig tid. Dessa ungdomar är där på daglig verksamhet och de sköter tvätten till seniorerna samt alla matchkläder i klubben. Utöver tvätten så städar de lokalerna, klipper gräsytor både på Heden samt på Ättekulla och mycket annat smått som måste göras. Den dagen stiftelsen var där målade de ett staket. När vi åkte hem från Södragården den sommardagen var vi övertygade – det var till dessa underbara människor vi skulle göra vår första donation. I slutet av september 2015 skickades 100.000 SEK över och MilDef Charity Foundation har nu tagit ett första steg i vår strävan att bidra till en bättre morgondag för utsatta människor i Helsingborgsområdet.

Här är Idrott för Alla:
http://www.ramlosasodra.se/docs/198/4065/Till%20hemsida%20info%20IFA.pdf
http://www.ramlosasodra.se/docs/198/4065/V%C3%A4rderingar%20i%20RSIF.pdf
http://www.ramlosasodra.se/docs/198/4065/Medl%20avg%20IFA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AwRZYmq6zgY