Löpande redovisning

Perioden 1 januari 2017– 31 december 2017:

Ingående balans 1 Januari 2017 230.625 SEK
Insamlade medel 63.000 SEK
Donation: Ramlösa Södra, Idrott för alla  – 25.000 SEK
Donation: FK Bosna – 15.000 SEK
Donation: Drivkraft Helsingborg – 15.000 SEK
Övriga kostnader under året  – 9.386 SEK
Utgående balans 229.239 SEK

 

Perioden 1 januari 2016– 31 december 2016:

Ingående balans 1 Januari 2016 207.717 SEK
Insamlade medel  83.600 SEK
Donation: Hemlösas hus  – 36.157 SEK
Donation: FK Bosna – 12.000 SEK
Donation: FK Bosna – 10.000 SEK
Övriga kostnader under året  – 2.535 SEK
Utgående balans 230.625 SEK

 

Sidan uppdaterad 2017-09-29